C.E.A.C.

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII    

Documente de lucru – C.E.A.C.       Plan operațional C.E.A.C.

CHESTIONARE C.E.A.C. PENTRU CONDUCERE

CHESTIONARE C.E.A.C. PENTRU ELEVI

CHESTIONARE C.E.A.C. PENTRU PĂRINȚI

Lista procedurilor operaționale C.E.A.C.

  1. P.O. 01 – ASIGURAREA LEGALITĂȚII ACTULUI DECIZIONAL
  2. P.O. 02 – SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR SI A RECLAMAȚIILOR
  3. P.O. 03 – EVALUAREA PERSONALULUI SIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR
  4. P.O. 04 – EVALUAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC
  5. P.O. 05 – ANALIZA CULTURII ORGANIZAȚIONALE
  6. P.O. 06 – OBSERVAREA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE
  7. P.O. 07 – NOTAREA RITMICĂ A ELEVILOR
  8. P.O. 08 – MONITORIZAREA, PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘCOLAR
  9. P.O. 09 – ACȚIUNI CORECTIVE / PREVENTIVE