STRATEGIA ANTICORUPȚIE

♦ CONSECINȚE ALE ÎNCĂLCĂRII CERINȚELOR LEGISLATIVE
CLICK AICI
♦ DOCUMENTE CARE SUSȚIN STRATEGIA ANTICORUPȚIE
CLICK AICI
♦ INDEX LEGISLATIV PE TEME ANTICORUPȚIE
CLICK AICI
♦ LISTA ORGANISMELOR ABILITATE PE TEME ANTICORUPȚIE
CLICK AICI
♦ PLAN DE ACȚIUNI ANTICORUPȚIE
CLICK AICI
♦ PLAN DE INTEGRITATE CONFORM STRATEGIEI NAȚIONALE DE ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE
CLICK AICI
♦ REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI  FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI PROFESORAL
CLICK AICI
♦ REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE MONITORIZARE
CLICK AICI
♦ REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
CLICK AICI
♦ STRATEGIA ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE 2016-2020
CLICK AICI