Înscrierea în învățământul primar 2016-2017

Procedura operațională privind repartizarea copiilor pe locurile disponibile, în a doua etapă de înscriere în Clasa Pregătitoare , an școlar 2016-2017

Cerere TIP pentru înscrierea în Clasa Pregătitoare – an școlar 2016-2017

Lista copiilor admiși în Etapa I de înscrieri pentru anul școlar 2016-2017 în clasa pregătitoare – Click aici

Raport cu locurile rămase libere după prima etapa de înscrieri în clasa pregătitoare – Click aici

In data de 24.02.2016, intre orele 9.°°-20.°° in cadrul

Școlii Gimnaziale Nr. 6 se desfasoara activitatea

Ziua porților deschise

             In aceasta zi, părinții, copiii și alte persoane interesate  pot vizita spațiile dedicate activităților clasei pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității noastre de învățământ implicat în această activitate.
              Pentru a facilita comunicarea dintre părinți și personalul didactic și informarea familiilor privind oferta educațională, la această activitate  participa directorul unității de învățământ, cadrul didactic care preda la clasa pregătitoare, reprezentanți ai părinților elevilor care frecventează clasa pregătitoare în anul școlar 2015 – 2016, precum și alte persoane desemnate de conducerea unității noastre de învățământ.

Cadrele didactice ce vor prelua Clasa Pregătitoare în anul școlar 2016-2017 – Click aici

Circumscripția școlară a Școlii Gimnaziale Nr.6Click aici

Criteriile specifice de înscriereClick aici

NUMAR CLASE PREGATITOARE AN SCOLAR 2016-2017 – 2 clase
NUMAR LOCURI CLASA PREGATIOARE AN SCOLAR 2016-2017 – 50 locuri
NUMAR LOCURI DISPONIBILE CLASA I AN SCOLAR 2016-2017 – 0 locuri

  In data de 19.02.2016 în Monitorul Oficial a fost publicat ordinul privind aprobarea Calendarului si Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 – puteti vedea întregul extras AICI.

  1. ORDIN privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2016-2017. Click aici
  2. Metodologia privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2016-2017Click aici
  3. Calendarul inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2016-2017Click aici

*Informațiile sunt în curs de actualizare.

 

Sala în care cei mici îsi desfășoară activitatea este adaptată vârstei copiilor, în așa fel încât să permita învațarea prin joc și pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse de învațare adecvate, care țin seama de interesele copiilor. În acest cadru ei își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învața să observe mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii si cu adulți prin jocuri didactice, activități în echipă, activități de descoperire prin desen, experimente sau muzică. Ei vor fi îndrumați de un cadru didactic specializat, învățatoare cu experiența, care a participat la cursuri de formare profesională specifice clasei pregătitoare. Materialele didactice pentru clasa pregătitoare sunt atent selectate de psihopedagogi, după cerințele curriculei europene, pe baza principiului de învațare activă, prin joc, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor care învața jucându-se.

Timpul destinat activității de învățare propriu-zise este de 30-35 de minute, celelalte 10-15 minute fiind alocate unor jocuri de relaxare, de mișcare sau distractive. Există ore alocate studierii limbii engleze, cu un cadru didactic specializat, activitate realizată ca și celelalte, prin jocuri didactice antrenante și atractive, prin mijloace didactice moderne.

Pachetul curricular aferent clasei pregătitoare conține programele școlare aprobate de Ministerul Educației pentru următoarele discipline:

Comunicare în limba română

Competențe generale:

Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare variate

Exprimarea de mesaje orale simple în diverse situații de comunicare

Receptarea unei varietati de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute

Redactarea de mesaje simple, în diverse situații de comunicare

Educație pentru societate

Competențe generale:

Aplicarea unor norme elementare de conduita în viața cotidiană, manifestarea unor deprinderi de comportament moral civic în contexte de viața din mediul cunoscut, cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate.

Religie

Competențe generale:

Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în contexte de viață uzuale

Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase

Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva propriei credințe

Matematica si explorarea mediului

Competențe generale:

Recunoașterea și utilizarea numerelor în calcule elementare

Localizarea si relaționarea elementelor geometrice

Manifestarea curiozității pentru fenomene/ relații/ regularitați din mediul apropiat

Generarea unor explicații prin folosirea unor elemente de logică

Organizarea datelor în scopul rezolvării de probleme

Compararea unor mărimi din mediul apropiat prin intermediul unor măsuri ale lor

Muzică și miscare

Competențe generale:

Receptarea repertoriului de cântece pentru copii și a unor elemente de limbaj muzical

Redarea repertoriului de cântece pentru copii, cu mijloacele interpretative specifice lor

Exprimarea liberă în contactul cu muzica, apelând la propriile abilitați creative

Tehnologii de Informare si Comunicare

Competențe generale:

Utilizarea funcțiilor de baza ale unui computer sau a altor dispozitive digitale, în

contexte specifice de învatare

Operarea simplă cu procedee și instrumente de explorare și de creare a unor

conținuturi informaționale digitale în format vizual sau/si audio

Manifestarea unei atitudini critice cu privire la impactul tehnologiilor de informare și

comunicare asupra vieții cotidiene, a învățarii și a relațiilor cu ceilalți

Educație fizică și sport

Competențe generale:

Valorificarea achizițiilor psiho-motrice în menținerea sănătații și a dezvoltării fizice armonioase

Exersarea deprinderilor și a calităților motrice în functie de capacitatea psiho-motrica individuală

Participarea la jocurile și activitățile motrice organizate sau spontane

Consiliere și orientare

Competențe generale:

Manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii pozitive fața de sine si fața de ceilalți

Aplicarea abilităților de interacțiune pozitivă cu copii și adulți cunoscuți, exprimarea adecvată a emoțiilor

Aplicarea abilităților de menținere a stării de bine și a unui stil de viată sănătos

Aplicarea abilităților și atitudinilor de învatare specifice școlarului mic

Identificarea intereselor personale și a informațiilor de bază despre muncă si meserii, ca parte a mecanismelor de cunoaștere si întelegere a lumii reale

Arte vizuale și lucru manual

Competențe generale:

Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual, într-o diversitate de contexte familiare

Realizarea de creatii functionale si/sau estetice folosind materiale si tehnici elementare diverse