Reînscrierea și înscrierea în învățământul preșcolar – 2022-2023

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

AN ȘCOLAR 2022- 2023

 PERIOADA DE ÎNSCRIERE :     ETAPA I – 30.05.2022 – 10.06.2022

DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 10.00 – 17.00

(ÎN DATA DE 10.06.2022 ÎNTRE ORELE 10.00-12.00,

DATA DE 01.06.2022 ESTE LIBERA SI NU SE FAC INSCRIERI)

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE COPIL
  • COPIE BI/CI PĂRINȚI (MAMĂ, TATĂ)
  • COPIE HOTARARE JUDECĂTOREASCĂ (DACĂ ESTE CAZUL )
  • DECLARAȚIE-ACORD DE ÎNSCRIERE LA UNITATEA SOLICITATA SEMNATĂ DE AMBII PĂRINȚI/TUTORE/REPREZENTANTUL LEGAL
  • ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCA PARINȚI (MAMĂ, TATĂ)
  • COPIE FIȘĂ MEDICALĂ (DE LA MEDICUL DE FAMILIE)
  • AVIZ ISMB PENTRU COPIII PENTRU CARE S-A SOLICITAT AMÂNAREA ÎNSCRIERII LA CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022, DIN MOTIVE MEDICALE ( DACĂ ESTE CAZUL )
  • DOCUMENTE CARE DOVEDESC INDEPLINIREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE GENERALE SAU SPECIFICE ( DACĂ ESTE CAZUL )

ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ SE VA FACE ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE LIBERE DUPĂ REÎNSCRIERI

ÎNSCRIEREA COPIILOR SE VA FACE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 SEDIUL DIN STRADA C-TIN DOBROGEANU GHEREA NR. 74 SECTOR 1

RELAȚII LA TEL: 021.233.27.30                

LOCURI DISPONIBILE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 2022-2023
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6
GRUPA NR. LOCURI PLAN ȘCOLARIZARE NR. CERERI REÎNSCRIERE  NUMĂR LOCURI LIBERE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERI AN ȘCOLAR 2022-2023
MICĂ 40 0 40
MIJLOCIE 44 43 1
MARE 43 48 0
TOTAL 127 91 41

             

 

PO_inscriere_prescolar


Adresa_ME_28074_04_05_2022