Reînscrierea și înscrierea în învățământul preșcolar – 2021-2022

INSCRIERE INVATAMANT PRESCOLAR
AN SCOLAR 2020-2021
LOCATIA: C-TIN DOBROGEANU GHEREA NR. 74 ( SOMESUL RECE NR. 55)
GRUPA NR. LOCURI PLAN SCOLARTIZARE NR. CERERI REINSCRIERE  NR. LOCURI LIBERE LA DATA DE 31.05.2021
MICA 20 2 18
MIJLOCIE 22 17 5
MARE 20 20 0
TOTAL 62 39 23
       
LOCATIA: GH. IONESCU SISESTI NR. 66-68
GRUPA NR. LOCURI PLAN SCOLARTIZARE NR. CERERI REINSCRIERE  NR. LOCURI LIBERE LA DATA DE 31.05.2021
MICA 20 1 19
MIJLOCIE 22 19 3
MARE 26 26 0
TOTAL 68 46 22
Director,
Prof. Narcisa Frantia

SCOALA GIMNAZIALA NR. 6                                                                   

Criterii specifice

de departajare pentru înscrierea în învățământul preșcolar

pentru anul școlar 2021 – 2022

Aprobate în Consiliul de administrație al  Școlii Gimnaziale Nr. 6 

 

Nr. crt.

Criteriul specific

Lista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriului

1.

Domiciliul părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, sau al unuia dintre aceştia, să fie în vecinătatea unităţii de învățământ preşcolar

Copie dupa BI/ CI al părinților/ tutorilor/susținătorilor legali ai preșcolarului, dovada condiţiei de tutore/susținător legal (procură notarială, hotărâre judecătorească)

2.

Locul de muncă al părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, sau al unuia dintre aceştia, să fie în vecinătatea unității de învătământ preşcolar

Adeverință de salariat

3.

Existenţa unor fraţi/ surori înmatriculaţi/ înmatriculate în unităti școlare din vecinătatea unității de învătământ preşcolar

Adeverință care atestă calitatea de elev, eliberată de unitatea școlară

 Director,

Prof. Narcisa Frantia


 

REÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

AN SCOLAR 2021-2022

PERIOADA DE REÎNSCRIERE :         17.05.2021 – 28.05.2021

DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 10.00 – 16.00

ÎN DATA DE 28.05.2021 ÎNTRE ORELE 10.00-12.00

LOCURI DISPONIBILE (CONFORM PLANULUI DE ȘCOLARIZARE APROBAT):

 LOCALUL BANEASA

                   GRUPA MICA PROGRAM PRELUNGIT                  – 20 LOCURI

                   GRUPA MIJLOCIE PROGRAM PRELUNGIT           – 22 LOCURI

                   GRUPA MARE PROGRAM PRELUNGIT                  – 20 LOCURI

 LOCALUL SISEȘTI

                   GRUPA MICA PROGRAM PRELUNGIT                   – 20 LOCURI

                   GRUPA MIJLOCIE PROGRAM PRELUNGIT           – 22 LOCURI

                   GRUPA MARE PROGRAM PRELUNGIT                  – 26 LOCURI

 REÎNSCRIEREA COPIILOR SE VA FACE LA SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 6 DIN STRADA C-TIN DOBROGEANU GHEREA NR. 74 SECTOR 1 SAU PE E-MAILUL SCOLII scoala6@gmail.com

RELAȚII LA TEL: 021.233.27.30

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

AN ȘCOLAR 2021-2022

PERIOADA DE ÎNSCRIERE :     ETAPA I     31.05.2021 – 11.06.2021  DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 10.00 – 17.00

ÎN DATA DE 11.06.2021 ÎNTRE ORELE 10.00-12.00

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

ÎNSCRIEREA COPIILOR NOU VENIȚI
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face în ordinea
descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii, de regulă, de 5 ani, împliniți la
31.08.2021), grupa mijlocie (copii, de regulă, de 4 ani, împliniți la 31.08.2021) și grupa mică
(copii, de regulă, de 3 ani, împliniți la 31.08.2021). Prin excepție, conform art 1 alin. (1.1) din
Legea nr. 185/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, în
etapa de ajustări vor putea fi înscriși în învățământul preșcolar și copiii cu vârsta de
minimum 2 ani, în limita locurilor disponibile și după cuprinderea cu prioritate a
solicitărilor pentru grupa mare, respectiv a celor pentru copiii care împlinesc vârsta de 3
ani la 31.08.2021.

ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ SE VA FACE ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE LIBERE DUPĂ REÎNSCRIERI

ÎNSCRIEREA COPIILOR SE VA FACE LA SECRETARIATUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 6 DIN STRADA C-TIN DOBROGEANU GHEREA NR. 74 SECTOR 1

RELAȚII LA TEL: 021.233.27.30