Înscrierea în învățământul primar – Clasa I – 2016

Procedura privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 incluziv

Copii care împlinesc vârsta de 7 ani pâna la data  de 31 august 2016 inclusiv, care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2015-2016 și ai căror părinți/ tutorii/ reprezentanți legali solicită înscrierea direct în clasa I, pot fi înmatriculați , doar pentru anul școlar 2016-2017, în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.

Locuri disponibile la clasa I, pentru anul scolar 2016-2017 – Click aici

Stabilirea locurilor disponibile  la clasa I :

  • Dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile în clasă.
  • Dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 este mai mic de 25, atunci numărul de locuri disponibile se calculează ca diferența între 25 și numărul de elevi existenți în clasă în anul școlar 2016-2017.

Listele cu locurile disponibile pentru înscrierea în clasa I, anul școlar 2016-2017, vor fi puse la dispoziția părinților după data de 19 februarie 2016 prin afișare la sediul unității de învățământ, pe site-ul acesteia și pe site-ul inspectoratului școlar.

Perioada de înregistrare a solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus este cuprinsă între 22 februarie și 28 februarie 2016.

Părinții/ tutorii/ reprezentanții legali pot depune o singură solicitare, fie la școala de circumscripție, fie la o alta școală din lista unităților de învățământ cu locuri disponibile, menționând cauza amânării înscrierii în învățământul primar. Solicitările vor fi verificate și centralizate de unitățile de învățământ și transmise inspectoratelor școlare spre avizare. Inspectoratele școlare vor verifica datele primite de la unitățile de învățământ, pentru a nu exista solicitari multiple de înscriere din partea părinților, le avizează și le transmite la MENCȘ spre aprobare. Aprobarea se va face pâna la data de 10 martie 2016.

In situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, înscrierea în clasa I se va face în perioada 11 martie – 16 martie 2016, conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, având prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlara.

Pentru mai multe detalii nu ezitați să ne sunați. Vă așteptăm!