Clasa pregătitoare 2019-2020

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

PERIOADA DE INSCRIERE :     ETAPA I

04.03.2019 – 22.03.2019

LUNI – VINERI INTRE ORELE 08.00 – 18.00

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE:

  • CERTIFICAT NASTERE COPIL (ORIGINAL + COPIE )
  • COPIE BI/CI PARINTI (MAMA, TATA)
  • ADEVERINTA DE LA LOCUL DE MUNCA PARINTI (MAMA, TATA)
  • COPIE FISA MEDICALA (DE LA MEDICUL DE FAMILIE)
  • ADEVERITA MEDIC DE FAMILIE “APT INSCRIERE SCOALA”
  • REZULTATUL EVALUARII PSIHOSOMATICE (DACA ESTE CAZUL)

INSCRIEREA COPIILOR SE VA FACE LA SECRETARIATUL SCOLII GIMNAZIALE NR. 6 DIN STRADA C-TIN DOBROGEANU GHEREA NR. 74 SECTOR 1

RELATII LA TEL: 021.233.27.30 SAU PE www.scoala6.ro

Cerere de înscriere online

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Alte informații relevante:

Cadru normativ: 

metodologie înscriere învățământ primar 2019-2020

calendar înscriere învățământ primar 2019-2020